• شماره های تماس: 987138205090+ , 987138206090+, 989354080024+ , 989174080024+
  • m.khakrangin64@gmail.com
02
ژوئن

امداد خودرو شیراز ایرانمهر:مشکلات امداد خودرو بر ها

امداد خودرو شیراز ایرانمهر مشکلات امداد خودرو شیراز امداد خودرو شیراز ایرانمهر: یکی از اتفاقات نگران کننده در حوزه خودرو که در ماه های اخیر بحث های زیادی را به دنبال داشته است، بحث امداد رسانی به خودروهای در خیابان و جاده مانده است. جدای از مشکلاتی که در بحث امداد خودرویی وجود دارد، به سامان نبودن یا بهتر

ادامه مطلب ...